Český klub sběratelů lastur - Czech Conch Collectors Club

Fotogalerie

Odkazy - linky

Chráněné druhy

Chráněné druhy - příklady

Měkkýši na Slovensku

Červená kniha ČR

Červená kniha SR

Výměna lastur

Etické zásady

Kontakt

 

zpravodaj Voluta

 

 

Datum aktualizace:
03.05.2010

Český klub sběratelů lastur

aktuální web viz   http://www.cksl.cz
Český klub sběratelů lastur byl založen 21. ledna 1995, několika nadšenci pro tuto nádhernou část přírody.
V současné době má asi 200 aktivních členů a každým rokem jich přibývá.

Přes relativně krátkou dobu své existence máme za sebou řadu výměnnýcsetkání, konajících se nepravidelně v Praze, Brně a Hradci Králové.

Vyvrcholením roční činnosti je vždy v listopadu dvoudenní Mezinárodní prodejní výstava, kterou navštěvuje rok od roku stále více návštěvníků nejen z České a Slovenské republiky, ale i z jiných států Evropy. Pravidelnými vystavovateli jsou kolegové z Maďarska, Německa, Rakouska a Chorvatska.

Členové klubu se zajímají o mořské, suchozemské a fosilní měkkýše a veškeré přírodniny pocházející z moře.
Pro členy klubu vydáváme nepravidelně 4 x do roka zpravodaj Voluta, který obsahuje veškeré informace o činnosti klubu a samozřejmě vše, co se měkkýšů týká.
Navázali jsme kontakt s malakologickým klubem v  USA, odkud dostáváme jejich klubový časopis, ze kterého rovněž čerpáme nové poznatky a informace.

Všichni, kteří mají zájem stát se členy klubu jsou vítáni.
Jedinou podmínkou pro vstup do klubu je zájem o měkkýše a mořské přírodniny. Členský příspěvek na rok činí 150 Kč.

Předsedou ČKSL je v současné době Jaroslav Derka.

Kontaktní telefon :  257 316 246
mobil: 604 821 249
e-mail :  jderka@volny.cz
   
Internetové adresy : http://www.cksl.cz  oficiální web našeho klubu
http://cksl.wz.cz   původní web klubu - od podzimu 2008 nebude aktualizován
  http://voluta.unas.cz - zpravodaj Voluta
  http://www.sweb.cz/voluta
   
Weby členů klubu: http://lastury.wz.cz        Kněžík Josef
http://shells.webz.cz       Derka Jaroslav
  http://lrk.host.sk            Kolouch R. Luboš
  http://www.muslickar.nafoceno.cz  Geršl Pavel

 

FIRST IN EAST EUROPE

The Czech Conch Collectors Club was founded in 1995. In the preceding years, under the communist government, founding of any club or society out of official interest of state was almost impossible because of the difficult registration procedure.

Lacking an organized way of communication, collectors had it hard to obtain any nice marine material, and if so, rarely enough for exchange. While living in an inland country, the only seaside permitted to be visited were the coasts of Black or Baltic Seas, not very abundant in nice and colourful shells.

After the fall of the Iron Curtain in 1989 it finally got possible to visit those seas dreamed of before, as well as collector meetings all over Europe.

Within five years, membership for the first shell collector club in East Europe was formed. Despite of its short existence, club successfully organized ten international shell shows and forty exchange meetings for its members from the Czech and Slovak Republics.

The club has about 200 members (ten of them from Slovakia, two from Germany, one from Poland, one from Thailand and Mr. Walter O. Cernohorsky from New Zealand) and it issues club bulletin VOLUTA four times a year.

Our aim is to improve information on the shell world. There are also members interested in fossil and land snails or molluscs on postal stamps.

We would like to establish contacts with your club in order to exchange any information regarding our mutual interest.
Current president of the CCCC is Mr. Jaroslav Derka.